Chính sách học thử

Phụ huynh/học viên được quyền kiểm tra trình độ của gia sư qua 2 buổi học đầu tiên, sau 2 buổi này:

  • Nếu phụ huynh/học viên không đồng ý nhận gia sư, phụ huynh không phải thanh toán học phí;
  • Nếu phụ huynh/học viên đồng ý và tiếp tục học, phụ huynh/học viên vẫn sẽ thanh toán học phí của cả 2 buổi này cho gia sư.

Trong trường hợp phụ huynh/học viên không đồng ý nhận gia sư và hủy lớp, gia sư sẽ được hoàn phí hoặc đổi lớp mới theo chính sách hoàn phí của trung tâm.

Contact Me on Zalo
0984909943

Yêu cầu gia sư