0901720809

Học phí gia sư

Bảng giá gia sư Đà Nẵng (theo số buổi/tuần)

Gia sư dạy 2 buổi/tuần

KHỐI LỚPGIA SƯ SINH VIÊNGIA SƯ GIÁO VIÊN
Lá,1,2,3,4400 – 600700 – 900
5,6,7,8500 – 700800 – 1000
9,10,11,12600 – 900900 – 1200
LTĐH – Ngoại ngữ800 – 11001000 – 1300

Gia sư dạy 3 buổi/tuần

 KHỐI LỚPGIA SƯ SINH VIÊNGIA SƯ GIÁO VIÊN
 Lá,1,2,3,4500 – 7001100 – 1300
 5,6,7,8600 – 8001200 – 1400
 9,10,11,12700 – 10001300 – 1600
 LTĐH – Ngoại ngữ1000 – 12001400 – 1700

Gia sư dạy 4 buổi/tuần

 KHỐI LỚPGIA SƯ SINH VIÊNGIA SƯ GIÁO VIÊN
 Lá,1,2,3,4700 – 9001300 – 1500
 5,6,7,8800 – 10001400 – 1600
 9,10,11,12900 – 12001500 – 1800
 LTĐH – Ngoại ngữ1200 – 15001600 – 1900

Gia sư dạy 5 buổi/tuần

 KHỐI LỚPGIA SƯ SINH VIÊNGIA SƯ GIÁO VIÊN
 Lá,1,2,3,4900 – 11001400 – 1600
 5,6,7,81000 – 12001500 – 1700
 9,10,11,121100 – 15001600 – 1900
 LTĐH – Ngoại ngữ1300 – 16001700 – 2000

Lưu ý :

  • Thời gian dạy của sinh viên một buổi là 120 phút, thời gian dạy của giáo viên một buổi là 90 phút. Học phí trên áp dụng cho 1 tháng từ thời điểm gia sư bắt đầu dạy học viên.
  • Học phí sẽ tăng tùy theo số môn học(trừ trường hợp báo bài), số người học, địa điểm học và yêu cầu thêm (thêm 1 môn học là +100.000đ, thêm 1 người học là +200.000đ).
  • Học phí trên áp dụng cho sinh viên và giáo viên có bằng cử nhân của các trường đại học khác hoặc giáo viên có bằng đại học sư phạm.

Quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư, vui lòng click vào tìm gia sư