0901720809

Thủ tục nhận và hủy lớp

Thủ tục nhận lớp

Muốn nhận lớp cần có điều kiện gì? Tất cả các bạn sinh viên cũng như giáo viên có nhu cầu làm gia sư tại nhà muốn nhận lớp cần thỏa mãn 2 điều kiện sau đây: Đã qua vòng phỏng vấn của trung tâm ( Đăng ký làm gia …

Read More »

Quy trình xử lý hợp đồng

Các bạn vui lòng làm theo các bước sau: Bước 1: Báo ngay những thay đổi, phát sinh về cho Trung tâm: 090 172 0809 – Gia sư báo lại thông tin một cách chính xác, đầy đủ ngay sau khi có phát sinh thay đổi – Nếu thông tin …

Read More »